TÈCNIC/A DE FORMACIÓ - FGC (FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

Anunció que esta disponibilidad caducará y aplicaré

Requisitos mínimos

-Titulació en Enginyeria, Enginyeria tècnica o Grau universitari en àrea tècnica/tecnològica., -Coneixements avançats d'eines ofimàtiques (entorn Windows), SAP RRHH i SuccessFactors., - Indispensable experiència en gestió d'entorns Moodle i en desenvolupament de cursos de formació en línia., -Es valorarà l'experiència adquirida en l?àmbit industrial o del manteniment., - Es valoraran estudis complementaris en l?àmbit dels recursos humans.

Descripción

S'incorporarà a l'equip de Formació de l'àrea de Desenvolupament Humà i realitzarà les següents FUNCIONS: - Suport tècnic en les següents tasques: . Detecció i anàlisi de les necessitats de formació de l'empresa, atenent els objectius marcats per les línies estratègiques corporatives. . Planificació, organització, execució i avaluació de les diferents accions formatives (Pla de Formació anyal). . Selecció i relació amb els proveïdors externs dels serveis de formació. . Recerca d'indicadors de gestió i de resultats de la formació. - Elaboració d'informes, informes de seguiment i memòries corporatives. - Supervisió i preparació de la documentació i dels mitjans pedagògics necessaris per a la impartició de les accions formatives. - Organització i logística de les accions formatives: materials, documentació, aules, etc. - Gestió de les subvencions a la formació. - Gestió del campus virtual d'FGC (Moodle) - Recolzament en la implantació de nous projectes i desenvolupaments aplicats a la formació. - Manteniment i actualització de les bases de dades corporatives referents a la formació dels empleats. S'OFEREIX: - Lloc de treball en gran empresa de caràcter públic (possibilitat d'estabilitat). - Horari habitual de 8 a 15:30 hores. - Ubicació lloc de treball: Barcelona. - Retribució aprox. : 34.900 € bruts anuals. - Possibilitat de treletreball en pandemia.