tecnico sistemes de seguretat

Descripción

Es precisa incorporar Tecnico de sistemes de seguretat per realizar instal·lacions i manteniments d'instal·lacions de PCI, intrusió i CCTV. Coneixements; - Extintors. - Boques d'incendi Equipades. - Grups contra incendi (amb motors elèctrics i diesel). - Hidrants exteriors. - Ruixadors automàtics. - Detecció automàtica i alarma d'incendis. - Detecció de CO. - Extinció automàtica d'Incendis. - Sistemes d'alarma d'intrusió. - Sistemes de cctv (càmeres i gravadors).